โรคไตในสุนัข

            ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการกรองของเสียจากร่างกายทิ้ง เพื่อให้ร่างกายรักษาสมดุลต่างๆ ได้ทั้งความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย ปริมาณน้ำในร่างกาย มีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิต และยังสร้างฮอร์โมนที่จำเป็นอีกด้วยเนื่องจากไตต้องทำงานตลอดเวลา จึงมีโอกาสเกิดความเสื่อมได้ตามอายุ โรคไตจึงเป็นโรคที่มักเกิดในสุนัขและแมวสูงอายุ แต่มีบางครั้งที่พบในสุนัขและแมวที่อายุยังน้อย ซึ่งมักเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของโรคไตอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติมาแต่กำเนิด ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน นิ่วในกระเพาะปัสสาวะการได้รับสารเคมีหรือยาที่มีผลต่อไต และ การให้อาหารอย่างไม่เหมาะสม

เลือกอาหารอย่างไรให้เหมาะสม?

            โดยปกติอาหารของคนจะมีปริมาณเกลือสูงกว่าอาหารสุนัขและแมว ดังนั้นถ้าเราให้อาหารคนกับเขาก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง นอกจากปริมาณเกลือแล้ว ยังมีสารอาหารอื่นๆ ที่มีความสำคัญกว่าในการเกิดโรค ก็คือ ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และโปรตีนนั่นเอง โดยส่วนมากสุนัขและแมวที่ได้รับอาหารปรุงเองจะมีมีความเสี่ยงในการเกิดโรคไตสูงขึ้น หรือแม้แต่การการเลือกอาหารให้เหมาะกับช่วงอายุก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะอาหารลูกสุนัขและลูกแมวจะมีปริมาณสารอาหารหลายชนิด สูงกว่าความต้องการของสุนัขและแมวที่โตแล้ว

อาการโดยทั่วไป

             โรคไตแบ่งได้เป็นหลายระยะ ตามความรุนแรงของโรค โดยส่วนมากสัตว์แพทย์มักจะได้ทำการตรวจรักษาในระยะท้ายๆ แล้วเนื่องจากในระยะแรกเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการ โดยเฉพาะแมว แต่เราสามารถตรวจค่าเลือดเพื่อหาความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มเป็นโรคอาการโดยทั่วไปที่จะมาพบสัตว์แพทย์ คือ ซึม เบื่ออาหาร ดื่มน้ำเยอะ ปัสสาวะบ่อย อาเจียน เป็นแผลในช่องปาก มีกลิ่นปากแรง ขนหยาบ อาจมีอาการชัก ท้องเสีย ขาดน้ำ หรือบวมน้ำในระยะที่รุนแรงขึ้น

การรักษา

             เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถฟื้นตัวได้ แต่สามารถลดภาระของหน่วยไตที่ยังดีอยู่ได้ โดยทั่วไปจึงเป็นการรักษาแบบประคองอาการ เช่น ฟอสฟอรัส เกลือโซเดียม และโปรตีน ประกอบกับการให้สารน้ำทดแทน และยาต่างๆ ซึ่งหากตรวจพบเร็วก็จะมีโอกาสทำการปรับปรุงพฤติกรรมการเลี้ยงดูให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอายุที่ยืนยาวขึ้นกว่าการไม่ได้รับการรักษา และยังลดความเจ็บปวดซึ่งเป็นผลจากโรคนี้โดยตรง

Visitors: 1,430,557