Prowild Wild River

Salmon

 • โปรไวลด์ ไวลด์ ริเวอร์ 400 กรัม
  119.00 THB
  140.00 THB  (-15%)
 • โปรไวลด์ ไวลด์ ริเวอร์ 1.5 กก.
  260.00 THB
  306.00 THB  (-15%)
 • โปรไวลด์ ไวลด์ ริเวอร์ 10 กก.
  1,280.00 THB
  1,505.00 THB  (-15%)

Prowild Wild River Recipe with Salmon & Rice

Cat Food for All Breeds / All Life Stages

 

Product highlight

 • Salmon is The #1 Ingredient - Salmon provides highly digestible protein and a great taste your cat will crave.
 • Omega Fatty Acids - Omega 6 and omega 3 fatty acids work together to support healthy skin and a shiny coat.
 • Taurine - Helps support the normal function of the heart and cardiovascular.
 • Zinc and Folic Acid - Support reproductive for healthy sperm and help prepare for a healthy pregnancy.
 • Vitamin E and Selenium - Support immune system health.
 • Dried Chicory Root - This source of prebiotic fiber provides fuel for beneficial the probiotic bacteria in the digestive system.
 • Yucca schidigera extract - Helps reduces stool and body odour.
 

Ingredients

Salmon hydrolysate, rice, chicken fat, tuna oil (source of omega 3 EPA/DHA), sunflower oil (source of omega 6), dried chicory root, yeast cell wall extract (source of mannan-oligosaccharide and beta-glucan), lecithin, taurine, choline chloride, methionine, lysine, yacca schidigera extract, potassium chloride, preserved with mixed tocopherols, vitamin A supplement, vitamin D3 supplement, vitamin E supplement, vitamin K3 supplement, thiamine mononitrate (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), vitamin B12 supplement, pantothenic acid (vitamin B5), nicotinic acid (vitamin B3), folic acid, biotin (vitamin B7), iron sulfate, copper sulfate, manganese sulfate, zinc sulfate, selenium.

 • No chicken/poutry by-product meals
 • No corn, wheat or soy
 • No artificial preservatives, colors or flavors
 • No salt (control the level of sodium to prevent kidney failure 0.2%)

 

Guarantee Analysis

 • Crude Protein Min. 32.0%
 • Crude Fat Min. 18.0%
 • Crude Fiber Max. 3.5%
 • Moisture Max. 8.5%
 • Calcium Min. 1.2%
 • Phosphorus Min. 0.9%
 • Zinc Min. 250 mg/kg
 • Selenium Min. 0.9 mg/kg
 • Vitamin E Min. 300 IU/kg
 • Taurine Min. 0.2%
 • Omaga 6 Fatty Acids Min. 3.5%
 • Omaga 3 Fatty Acids Min. 0.6%

 

Calorie Content

3,700 kcal/kg Calculated Metabolizable Energy

 

Kibble Shape

Triangle 8 mm

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โปรไวลด์ ไวลด์ ริเวอร์ สูตรปลาแซลมอน

สำหรับแมวทุกสายพันธุ์/ทุกช่วงวัย

 

คุณสมบัติ

 • ปลาแซลมอนเป็นส่วนผสมอันดับแรก - ปลาแซลมอนให้โปรตีนที่ย่อยง่ายและมีรสชาติที่แมวชื่นชอบ 
 • กรดไขมันโอเมก้า - กรดไขมันโอเมก้า 6 และ 3 บำรุงสุขภาพผิวหนังและเส้นขนให้เงางาม
 • ทอรีน - มีส่วนช่วยในการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจให้ปกติ
 • ซิ้งค์และโฟลิค - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ให้อสุจิแข็งแรงและเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ที่ดี
 • วิตามินอีและซีลีเนียม - ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • รากชิโครี - แหล่งของเส้นใยพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียโพรไบโอติกที่เป็นประโยชน์ในระบบย่อยอาหาร
 • สารสกัดยัคค่าซิดิเจอร่า - ช่วยลดปริมาณของมูล กลิ่นมูล กลิ่นฉี่และกลิ่นตัว

 

ส่วนผสม

ปลาแซลมอนไฮโดรไลเซท ข้าว ไขมันไก่ น้ำมันปลาทูน่า (แหล่งของโอเมก้า 3 อีพีเอ/ดีเอสเอ) น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (แหล่งของโอเมก้า 6) รากชิโครี่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการหมักยีต์ (แหล่งของแมนแนน-โอลิโกแซคคาไรด์และเบต้า-กลูแคน) เลซิติน ทอรีน โคลีน คลอไรด์ เมไทโอนีน ไลซีน สารสกัดยัคค่าซิดิเจอร่า โพแทสเซียมคลอไรด์ ถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ด้วยวิตามินซีและวิตามินอี วิตามิน เอ วิตามิน ดี3 วิตามิน อีวิตามิน เค ไทอามีน (วิตามิน บี1) ไรโบฟลาวิน (วิตามิน บี2) ไพริดอกซิน (วิตามิน บี6) วิตามิน บี12 กรดแพนโททีนิก (วิตามิน บี5) กรดนิโคตินิก (วิตามิน บี3) กรดโฟลิก ไบโอติน (วิตามิน บี7) เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี ซีลีเนียม 

 • ไม่มี ไก่/ผลพลอยได้จากสัตว์ปีก (ปาก หัว เล็บ เลือด เครื่องใน)
 • ไม่มี ข้าวโพด ข้าวสาลี หรือถั่วเหลือง
 • ไม่มี สารกันบูด สี หรือกลิ่นสังเคราะห์
 • ไม่มี เกลือ (ควบคุมปริมาณโซเดียมเพียง 0.2%)

 

คุณค่าโภชนาการ

 • โปรตีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 32.0
 • ไขมัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18.0
 • กาก ไม่มากกว่า ร้อยละ 3.5
 • ความชื้น ไม่มากกว่า ร้อยละ 8.5
 • แคลเซียม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.2
 • ฟอสฟอรัส ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.9
 • สังกะสี ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • ซีลีเนียม ไม่น้อยกว่า 0.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 • วิตามิน อี ไม่น้อยกว่า 300 ไอยูต่อกิโลกรัม
 • ทอรีน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.2 
 • กรดไขมันโอเมก้า 6 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.5
 • กรดไขมันโอเมก้า 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.6

 

พลังงานที่นำไปใช้ได้

3,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม

 

รูปทรงเม็ดอาหาร

ทรงสามเหลี่ยม 8 มิลลิเมตร

Visitors: 1,491,329