โปรไวลด์ ซีเล็คเต็ด โอเพ่น ฟาร์ม 15 กก.

รหัสสินค้า : PSO15

ราคา

1,490.00 THB


1,635.00 THB

 (-9%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,490.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

อาหารสุนัขโปรไวลด์ ซีเล็คเต็ด โอเพ่น ฟาร์ม

สูตรเนื้อแกะและข้าว 

สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์/ทุกช่วงวัย

ขนาดบรรจุ 15 กก. (ภายในแบ่งเป็นถุงย่อย 5 กก. x 3 ถุง)

LEARN MORE >

Visitors: 1,513,142