Prowild Selected Dog Foodอาหารสัตว์เลี้ยงสูตรโปรตีนเดี่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ สูตรนี้จะมีโปรตีนจากสัตว์เพียงแหล่งเดียว
เพื่อลดความเสี่ยงในการกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ ปลอดภัยต่อผิวแพ้ง่าย และกระเพาะอาหาร

Visitors: 1,517,157